Jánošíkova Valaštička

Verejný pretek v zjazdovom lyžovaní a snowboardovaní pre deti

63. ročník pretekov o Jánošíkovu Valaštičku / nedeľa 5. Marca 2023 / Vrátna – Malá Fatra

Štartujú:
○ Deti v kategóriách lyžiari – chlapci a dievčatá v podkategóriách:

 0 – 6 rokov ‚Šuser‘ (narodené v roku 2017 a mladšie) 3 bránky slalom
 7 – 8 rokov (narodené v roku 2016 a 2015)
 9 – 10 rokov (narodené v roku 2014 a 2013)
 11 – 12 rokov (narodené v roku 2012 a 2011 )

○ Deti v kategóriách snowboard – chlapci a dievčatá v podkategóriách:

 od 7 rokov do 12 rokov (narodené v roku 2011 a mladšie)

Predpis: Preteká sa podľa aktuálne platných Pravidiel lyžiarskych pretekov v alpských disciplínach.
Disciplíny: “Šuser” – 3 bránky slalom / “Slalom” – ostatné kategórie
Štartovné čísla: Budú vydané pri prezentácii, vrátenie v cieli. Strata či nevrátenie čísla bude spoplatnené sumou (20€/kus)

Časový program: nedeľa 5. Marca 2023
8.00 – 9.30 hod prezentácia
9.30 – 9.55 hod prehliadka trate podľa kategórií
10.00 štart prvého pretekára v kategórii „Šuser“
Vyhlásenie výsledkov 40 min po skončení pretekov

Časový harmonogram sa upravuje podľa množstva pretekárov.

Usporiadateľ: RAW Vrátna v spolupráci s Vrátna – Free Time Zone a dobrovoľníkmi.
Technické zabezpečenie: RAW Vrátna
Termín: 5. Marca 2023 nedeľa
Miesto: Vrátna dolina – Paseky, Malá Fatra.
Prihlášky: Na mieste alebo online na ČasomieraPT.sk (casomierapt.sk)
Prezentácia: 5. Marca 2023 od 8.00 – 9.30 hod v budove RAW Vrátna (parkovisko pri štvorsedačke).
Informácie:  +421 903 528 535 Ing. Weiner Michal
Štartovné: Minimálne 1€ prípadne viac ako príspevok na organizáciu
Zdravotná služba: Horská záchranná služba Slovensko.
Hodnotenie: Prví traja v každej kategórii dostanú ceny.

Rôzne ustanovenia:
Zmeny v časovom harmonograme podliehajú rozhodnutiam organizačného výboru. Pretekári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Rozpis pretekov je záväzný pre všetkých pretekárov aj funkcionárov. Náklady spojené s účasťou si hradia sami pretekári.
Treba uviesť: Meno a priezvisko dieťaťa; dátum narodenia; telefonický kontakt na zástupcu. Štartovné sa hradí namieste.
Všeobecné ustanovenia:
Riaditeľ pretekov: Ing. Michal Weiner
Veliteľ bránkových rozhodcov: p. František Židek
Autor trate: Ing. Karol Král, CSc.
V prípade otázok nás kontaktujte na valastickavratna@gmail.com, rawvratna@gmail.com ČasomieraPT.sk (casomierapt.sk)