Základné servisné služby

CENA
Malý servis – lyže – pár (Základné brúsenie slkznice a hrán, bočné brúsenie hrán, voskovanie.)

18,00 €
Malý servis – snowboard (Základné brúsenie slkznice a hrán, bočné brúsenie hrán, voskovanie. ) 20,00 €
Veľký servis – lyže – pár (Malý servis a malá oprava sklznice (zalievanie sklznice))25,00 €
Veľký servis – snowboard (Malý servis a malá oprava sklznice (zalievanie sklznice))30,00 €
Pretekársky servis – lyže – pár (Malý servis s ručným uhlovaním hrán.)
30,00 €
Pretekársky veľký servis – lyže – pár (Malý servis s ručným uhlovaním hrán a malá oprava sklznice (zalievanie sklznice)
33,00 €
Preparácia sklznice (voskovanie) – pár lyže, snowboard 5,00 €

Doplnkové servisné služby

CENA
Veľká oprava sklznice – vkladanie (každých začatých 5 cm)

15,00 €
Veľká oprava hrán – vkladanie hrán (každých začatých 15 cm)
20,00 €

Lepenie rozlepy (každých začatých 20 cm)15,00 €
Ručná preparácia sklznice (zažehľovanie vosku) – pár lyže, snowboard
10,00 €
Štruktúra na sklznici
29,00 €
Odmastenie a očistenie sklznice
7,00 €
Celkové očistenie a preleštenie8,00 €

Viazania – Montáž

CENA
Montáž viazania a nastavenie lyže – pár

15,00 €
Montáž viazania s podložkou pod viazanie a nastavenie25,00 €

Montáž podložky pod viazanie 18,00 €
Montáž viazania s vyhotovením špeciálnej šablóny28,00 €
Montáž bežeckého viazania18,00 €
Montáž skialpinistického viazania28,00 €
Montáž viazania na snowboard
12,00 €
Montáž brzdy10,00 €
Nastavenie vypínacích síl4,00 €
Demontáž viazania6,00 €
Vykolíkovanie 1 diery po viazaní1,00 €
Vyvložkovanie vytrhnutého viazania 1 vložka3,00 €

Ďalšie služby

CENA
Výmena krúžku na palice 1 krúžok a medzikus

8,00 €
Úschova batožiny 1ks

3,00 €

Úschova lyže 1 pár3,00 €
Antirezonant ( aplikácia do 8 dier) 15,00 €

Ceny platia pre všetky dĺžky lyží a snowboardov.

Na požiadanie je možné vykonať servisné práce prednostne s účtovaním cenovej prirážky vo. výške 25% z ceny služby.

Zodpovední:
Ing. Weiner Michal / mobil: 00421 903 528 535
Ing. Vladimír Riecky / mobil: 00421 903 546 600                    

Platí od 30.09.2021