Základné servisné služby

CENA
Malý servis – lyže – pár (Základné brúsenie slkznice a hrán, bočné brúsenie hrán, voskovanie.)

22,00 €
Malý servis – snowboard (Základné brúsenie slkznice a hrán, bočné brúsenie hrán, voskovanie. ) 25,00 €
Veľký servis – lyže – pár (Malý servis a malá oprava sklznice (zalievanie sklznice))30,00 €
Veľký servis – snowboard (Malý servis a malá oprava sklznice (zalievanie sklznice))35,00 €
Pretekársky servis – lyže – pár (Malý servis s ručným uhlovaním hrán.)
35,00 €
Pretekársky veľký servis – lyže – pár (Malý servis s ručným uhlovaním hrán a malá oprava sklznice (zalievanie sklznice)
38,00 €
Preparácia sklznice (voskovanie) – pár lyže, snowboard 8,00 €

Doplnkové servisné služby

CENA
Veľká oprava sklznice – vkladanie (každých začatých 5 cm)

20,00 €
Veľká oprava hrán – vkladanie hrán (každých začatých 15 cm)
25,00 €

Lepenie rozlepy (každých začatých 20 cm)20,00 €
Ručná preparácia sklznice (zažehľovanie vosku) – pár lyže, snowboard
12,00 €
Štruktúra na sklznici
32,00 €
Odmastenie a očistenie sklznice
10,00 €
Celkové očistenie a preleštenie10,00 €

Viazania – Montáž

CENA
Montáž viazania a nastavenie lyže – pár

20,00 €
Montáž viazania s podložkou pod viazanie a nastavenie30,00 €

Montáž podložky pod viazanie 20,00 €
Montáž viazania s vyhotovením špeciálnej šablóny32,00 €
Montáž bežeckého viazania20,00 €
Montáž skialpinistického viazania32,00 €
Montáž viazania na snowboard
15,00 €
Montáž brzdy10,00 €
Nastavenie vypínacích síl5,00 €
Demontáž viazania8,00 €
Vykolíkovanie 1 diery po viazaní2,00 €
Vyvložkovanie vytrhnutého viazania 1 vložka5,00 €

Ďalšie služby

CENA
Výmena krúžku na palice 1 krúžok a medzikus

10,00 €
Úschova batožiny 1ks

4,00 €

Úschova lyže 1 pár4,00 €
Antirezonant ( aplikácia do 8 dier) 20,00 €

Ceny platia pre všetky dĺžky lyží a snowboardov.

Na požiadanie je možné vykonať servisné práce prednostne s účtovaním cenovej prirážky vo. výške 25% z ceny služby.

Zodpovední:
Ing. Weiner Michal / mobil: 00421 903 528 535
 

Platí od 30.11.2022