Základné servisné služby

CENA
Malý servis – lyže – pár (Základné brúsenie slkznice a hrán, bočné brúsenie hrán, voskovanie.)

16,00 €
Malý servis – snowboard (Základné brúsenie slkznice a hrán, bočné brúsenie hrán, voskovanie. ) 18,00 €
Veľký servis – lyže – pár (Malý servis a malá oprava sklznice (zalievanie sklznice))20,00 €
Veľký servis – snowboard (Malý servis a malá oprava sklznice (zalievanie sklznice))25,00 €
Pretekársky servis – lyže – pár (Malý servis s ručným uhlovaním hrán.)
25,00 €
Pretekársky veľký servis – lyže – pár (Malý servis s ručným uhlovaním hrán a malá oprava sklznice (zalievanie sklznice)
27,00 €
Preparácia sklznice (voskovanie) – pár lyže, snowboard 3,00 €

Doplnkové servisné služby

CENA
Veľká oprava sklznice – vkladanie (každých začatých 5 cm)

10,00 €
Veľká oprava hrán – vkladanie hrán (každých začatých 15 cm)
15,00 €

Lepenie rozlepy (každých začatých 20 cm)10,00 €
Ručná preparácia sklznice (zažehľovanie vosku) – pár lyže, snowboard
6,00 €
Štruktúra na sklznici
25,00 €
Odmastenie a očistenie sklznice
4,00 €
Celkové očistenie a preleštenie5,00 €

Viazania – Montáž

CENA
Montáž viazania a nastavenie lyže – pár

12,00 €
Montáž viazania s podložkou pod viazanie a nastavenie22,00 €

Montáž podložky pod viazanie 14,00 €
Montáž viazania s vyhotovením špeciálnej šablóny25,00 €
Montáž bežeckého viazania15,00 €
Montáž skialpinistického viazania25,00 €
Montáž viazania na snowboard
10,00 €
Montáž brzdy8,00 €
Nastavenie vypínacích síl3,00 €
Demontáž viazania5,00 €
Vykolíkovanie 1 diery po viazaní1,00 €
Vyvložkovanie vytrhnutého viazania 1 vložka2,00 €

Ďalšie služby

CENA
Výmena krúžku na palice 1 krúžok a medzikus

6,00 €
Úschova batožiny 1ks

2,00 €

Úschova lyže 1 pár2,00 €
Antirezonant ( aplikácia do 8 dier) 10,00 €

Ceny platia pre všetky dĺžky lyží a snowboardov.

Na požiadanie je možné vykonať servisné práce prednostne s účtovaním cenovej prirážky vo. výške 25% z ceny služby.

Zodpovední:
Ing. Weiner Michal / mobil: 00421 903 528 535
Ing. Vladimír Riecky / mobil: 00421 903 546 600                    

Platí od 1.12.2017