Cenník – lyžiarska a snowboardová škola

1 hodina2 hodiny3 hodiny1 deň / 4 h.2 deň / 8 h.3 dni / 12 h.4 dni / 16 h.5 dní / 20 h.
1 osoba22,50 €42,50 €
60,00 € 77,50 €
150,00 €210,00 € 265,00 €310,00 €
2 osoby32,50 €52,50 €71,50 €89,50 €171,00 €244,50 €310,00 €367,50 €
3 osoby42,50 €62,50 €81,50 €99,50 €191,00 €274,50 €350,00 €417,50 €
4 osoby52,50 €72,50 €91,50 €109,50 €211,00 €304,50 €390,00 €467,50 €
5 osôb62,50 €82,50 €101,50 €119,50 €231,00 €334,50 €430,00 €517,50 €

Rezervácie na:
Vrátna – Paseky +421 903 118 116
Terchová – Gavurky +421 904 268 408

Platí od 1.12.2017

REZERVÁCIA – ŠKOLA A INŠTRUKTORI

    Vrátna - PasekyTerchová - Gavurky    I agree with the processing of personal data. !!! The order is binding only after confirmation by e-mail. !!! Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Objednávka je záväzná iba po e-mailovom potvrdení.